Tagalog sex


21-Feb-2020 06:26

Basta pangangailangan nila ay hindi madamot si Brian. Anumang pagkakahawig sa mga tauhan, lugar at pangyayari na nakapaloob sa kwentong ito ay hindi sinasadya at pawang aksidente at nagkataon lamang.

Naranasan na niyang minsan pagdamutan at ayaw niyang masubukan ito ng dalawa niyang kapatid. Kung nabasa ninyo ang Boystowner series ko eto naman ang love story version.

Minsan kung may mga party silang pupuntahan ay sinasama nila si Brian upang masiguradong walang masamang mangyayari sa kanila.

Hindi maramot si Brian sa kanyang dalawang nakakabatang kapatid.

Dinoble na niya ang presyo sa pinagbentahan ng nanay niya para maibalik sa kanila.

Alam kasi niyang mahal na mahal ito ng kanyang ina.

Share Thissorry pero hindi po si Matt ito, pinsan niya ito.

Maya-maya pumunta ako sa kusina para ilagay ang basong ininuman ko sa lababo at nakita ko itong lumabas ng banyo at lumapit ito sa akin at niyakap ako sa likod.

Share This Chapter XXI: Huling Gabi ng Ligaya pt 2!